Studniówka w Hotelu Gołębiewski

Kolejna studniówka za nami!
I Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie – Dziękujemy za zaproszenie